Tìm hiểu lễ hội Cầu Ngư Thai Dương Hạ qua tour du lịch Huế

Lễ hội Cầu Ngư do nhân dân làng Thai Dương hạ của huyện Phú Quang tổ chức hàng năm vào đúng ngày 12 tháng giêng.