Thông tin việc làm

 
  • Cần sửa luật cư trú để bảo vệ trẻ em giúp việc nhà

    Cần sửa luật để bảo vệ trẻ em giúp việc nhà.

      Sáng 8/6  trong cuộc họp đại biểu quốc hội Đại biểu Ngô Thị Minh ( đại biểu ở Quảng Ninh) đề xuất sửa luật cư trú để làm sao ” bảo vệ người giúp việc” khi đề cập đến dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật cư trú  trong phiên thảo luận.   Hiện nay có […]

     
  •