Bill, Tom và Jack bị đắm tàu lạc trên một hoang đảo lâu ngày không được về đất liền, buồn quá cả ba khóc om sòm.

Nghe tiếng khóc Bụt hiện ra:

– Ta cho các con ba điều ước, mỗi người một điều. Các con ước đi.

Bill nhanh nhảu nói:

– Ước gì con được về với gia đình;

Ngay lập tức Bill về với gia đình.

Thấy vậy Tom cũng ước:

– Ước gì con được về với người yêu.

Ngay lập tức Tom được về với người yêu.

Thấy hai người bạn của mình biến mất, Jack khóc lóc:

– Con buồn quá, con là trẻ mồ côi, hai đứa kia hôm qua còn ở đây, giờ về hết còn mình con.

– Vậy con muốn gì – Bụt hỏi.

– Con ước Bill và Tom quay lại đây cho vui.

– !?!

Tham khảo: